top of page

Vill du bli volontär i KMV?

Bakgrund

KMVs volontärgrupp består av medlemmar i KMV som vill engagera sig ytterligare i föreningen och Göteborgs konstmuseums verksamhet. Engagemanget kan bestå i att du välkomnar medlemmar i Vänföreningen/besökare inför en aktivitet, prickar av på anmälningslistor och visar till rätta. Några gånger per termin brukar våra volontärer finnas till hands i entréhallen på Konstmuseet, vid t.ex. vernissage och andra publiktäta evenemang.

En annan volontärverksamhet som det kommer att finnas ett behov av under de kommande åren, är att förbereda för utflyttning genom att digitalisera våra egna dokument, ”vika hörn” till papperskonservatoriet eller sortera i material. Detta är en del av arbetet som behöver göras inför om- och tillbyggnationen av Göteborgs konstmuseum. Denna form av aktivitet har alltid uppskattats mycket då man får komma in bakom kulisserna på museet, och det är en annan värld än den vi får möta som besökare.

 

För att få bli volontär:

Du behöver vara medlem i KMV. Du behöver vara uppdaterad på KMVs program i stort, och på den aktiviteten du skall hjälpa till på i synnerhet.

Du behöver känna till museet, känna personalen, veta vad som pågår på museet samt veta att Göteborgs konstmuseums värdegrund bygger på grundläggande tankar om demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

Du behöver naturligtvis vara på plats i god tid. Känna till vilka som är anmälda till en viss aktivitet för att kunna bocka av.

bottom of page