top of page

KMVs resa till Génèvesjön 18 – 22 maj 2022

Istället för lugn incheckning och lyft mot Frankfurt stoppades all reseaktivitet på

Landvetter pga övergivna väskor med okänt innehåll. Totalt kaos på Landvetter. Allt

måste av- och ombokas. Osäkert om det över huvud taget skulle bli någon resa. Men

den blev av. Den bokade flighten ombokades till åtta olika flighter, som på skilda vägar

och med stora fördröjningar ledde fram till Zürich för vidarebefordran till Bern. När de

nio sista resenärerna anlände först påföljande lunch var vår resegrupp äntligen samlad.

Med buss, först till Zentrum för en av Berns stora konstnärer - Paul Klee – och

utställningen ”Menschen unter sich” och vidare mot vår blivande fasta punkt i

Montreux, Hotel Eden Palace, där gruppens alla medlemmar kunde checka in i sina

rum, samtliga med utsikt mot Genevesjön.

De följande dagarna ägnades helhjärtat åt konst i olika former. Exempelvis besök i Villa

Le Lac Corbusier, Musee Jennish i Vevey samt Fondation Pierre Gianadda i Martigny

den sistnämnda med utsökt skulpturpark och intressant utställning av Jean Dubuffet.

Med tåg tog vi oss till Lausanne och per promenad till det nybyggda och mycket

eleganta Musee des Beaux Arts följt av vandring till hamnen för sjöresa hem till

Montreux i strålande sol.

Hemfärd per buss till Zürich för guidat besök på Konsthaus Zürich med sin helt nya

tillbyggnad, där särskilt två avdelningar med utställningar av utsökt konst som museet

mottagit genom två mycket omfattande donationer gjorde ett närmast outplånligt intryck

på oss alla. Flera av oss gav uttryck för sin tacksamhet till donatorerna som på detta sätt

gjort konsten tillgänglig för en allmänhet.

Färden fortsatte därefter till flyget och hemresan mot Göteborg.

Det allmänna intrycket inom gruppen var stor glädje och nöjdhet med resan – inte minst

mot bakgrund av hur den börjat. Särskild uppskattning riktades mot vår ledsagarinna,

Birgitta Kjellander, som i vanlig ordning svarat för perfekta hotellbokningar och under

resan, väglett oss och hållit oss ständigt informerade och trygga.

Gbg 27 maj 2022

Torbjörn Molander


Bild 1. Jean Dubuffet på Konsthaus Zürich. Bild 2. Hotellet i Montreux med utsikt över Génèvesjön. Bild 3. Alberto Giacometti. Bild 4. Jean Dubuffet. Bild 5. Cesar från Fondation Pierre Gianadda i Martigny. Bild 6. Guiseppe Penone från Musee des Beaux Arts. Bild 7. Max Ernst från Fondation Pierre Gianadda i Martigny.bottom of page