top of page

Seminarium på GKM: Kanon. Perspektiv på svensk konsthistorieskrivning


Digitalt seminarium på Teams i arrangemang av Göteborgs konstmuseum i samarbete med Norrköpings Konstmuseum.

Fredagen den 19 mars 2021 kl. 9-12 Kostnadsfritt, anmälan krävs Språk: svenska

Konsthistorien, som den presenteras i översiktsverk och museihängningar, uppfattades länge som ett självklart urval av de främsta konstverken. Detta urval kallas för kanon. Under senare decennier har inte bara frågan om vilka konstnärer och konstverk som ska inkluderas i, utan också själva den konsthistoriska berättelse som ligger till grund för kanon utmanats. Denna diskussion är ämnet för forskningsprojektet Kanon. Perspektiv på svensk konsthistorieskrivning, som ges ut av Göteborgs konstmuseum i samarbete med Norrköpings Konstmuseum.

I samband med publiceringen av boken anordnas utställningar vid de båda museerna (i dagsläget osäkert när de kan öppna) och ett digitalt seminarium. På seminariet föreläser bokens författare med olika ingångar till frågan om hur en kanon över svensk konsthistoria skapats och förändrats.

Hur har ett konstsamlar- och mecenatspar, två inflytelserika museichefer och en Düsseldorfmålare påverkat vår uppfattning om konstnärlig kvalitet? Hur har naivismens ställning värderats inom modernismen? Projektet relaterar den generella kritik som riktats mot kanon till konkreta exempel för att på detta sätt undersöka kanon som en levande process.

Frågeställningarna kring kanon berör kärnan i museernas verksamhet idag och historiskt, hur de upprättar och visar sina samlingar, vilken kunskap de bygger upp och förvaltar, liksom vilka perspektiv de förmedlar

Föreläsare är fil.dr Kristoffer Arvidsson, forskningsledare vid Göteborgs konstmuseum, fil.dr Per Dahlström, intendent samling vid Göteborgs konstmuseum, fil.dr Alexandra Herlitz, universitetslektor vid Göteborgs universitet, fil.dr Tintin Hodén, konstvetare, docent Patrik Steorn, museichef vid Göteborgs konstmuseum, fil.dr Martin Sundberg, intendent vid Norrköpings Konstmuseum.

Program

08.45 insläpp i mötet 09.00 museichef Patrik Steorn hälsar välkommen 09.10 Kristoffer Arvidsson och Martin Sundberg presenterar forskningsprojektet 09.20 Per Dahlström, ”Amalia Lindegren. Ut ur konsthistorien och tillbaka” 09.40 Alexandra Herlitz, ”Klivet in i konsthistorien. Paret Fürstenbergs gärning för konstens Göteborg”

10.00 Paus 15 min

10.15 Kristoffer Arvidsson, ”Det levande och äkta. Axel L. Romdahl som konsthistoriker” 10.35 Martin Sundberg, ”Att skriva fram en samling Aron Borelius som museiman och kritiker under åren vid Norrköpings Museum” 10.55 Tintin Hodén, ”En genuint svensk konst. Naivismens roll i svensk konsthistoria”

11.15 Paus 5 min

11.20 Patrik Steorn, ”Erfarenheter från Thielska Galleriet” 11.40 Avslutande paneldiskussion (frågor från chatt besvaras) 12.00 Slut

Anmälan Anmälan görs till: linda.noreen@kultur.goteborg.se


Finansiärer Seminariet har finansierats av Åke Wibergs Stiftelse. Skriftserien Skiascope startades genom medel från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur. Nummer 10 ges ut med stöd av Gunvor och Josef Anérs stiftelse, Herbert & Karin Jacobsons Stiftelse, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål, Stiftelsen Fru Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond och Åke Wibergs Stiftelse.

Skiascope 10 kan beställas för 195 kr från Göteborgs konstmuseums webbplats.

I samband med boken görs utställningar vid Göteborgs konstmuseum och Norrköpings Konstmuseum.

Comments


bottom of page