Här nedan publiceras Vänföreningens program såsom det skickades ut i augusti 2019.

Kära Konstmuseivänner!

 

Bifogat finner ni vårt program för hösten 2019. Det har, som vanligt, utarbetats i nära samarbete med Konstmuseets expertis. I programmet redovisas föreningens aktiviteter under hösten. Särskilt vill jag uppmärksamma höstens konstföreläsningar och de resor som föreningen arrangerar genom vår reseledare, Anita Clausson. Både föreläsningarna och researrangemangen är eftertraktade och får genomgående mycket goda omdömen av deltagarna. Det finns därför all anledning att inte dröja för länge med sin anmälan. Glöm inte heller bort de förhandsvisningar som sker i föreningens regi inför Museets utställningar. I förra årets höstbrev gladde vi oss åt Museets framgångar och såg med tillförsikt fram mot fortsatt framgångsrik verksamhet för Museet – förutsatt att upprustningsprojektet kommer till stånd. Detta villkor har nu understrukits mycket tydligt i den rapport rörande finansieringen av Museets planerade om- och tillbyggnad som kulturförvaltningen överlämnade till kommunstyrelsen i maj i år. Rapporten klargör med en närmast smärtsam tydlighet nödvändigheten av att den planerade upprustningen finansieras och genomförs utan dröjsmål. Som tidigare framhållits är vårt främsta och egentligen enda syfte att stödja Konstmuseets verksamhet. Ju mer vi lär oss om och av det arbete som pågår inom Museet desto djupare respekt känner vi inför den stora sakkunskap och professionalism som finns inom huset. Det är utomordentligt angeläget att detta arbete fortsatt ges förutsättningar som står i rimlig proportion till den höga nivå som präglar verksamheten. Vi brukar uppmuntra var och en att efter förmåga aktivt verka för att vår Förening ska kunna öka sin stödverksamhet. Det ligger idag nära till hands att något travestera Kennedys maning till medborgarna: Fråga inte i första hand vad KMV kan göra för Dig! Fråga vad Du kan göra för KMV!

 

För styrelsen i augusti 2019 Torbjörn Molander

 

P.S. Vi önskar, som tidigare framhållits, att övergå till att kommunicera med Vännerna per e-post. Anmäl därför gärna uppgift om ny eller ändrad e-postadress till Anna Wallin Hallgren på adress kmvigbg@gmail.com. D.S.

 

 


Vännernas program hösten 2019

Välkomna till höstens visningar, vänträffar, resor och till Vännernas konstkurs ”Konst som kontemplation” På hemsidan www.konstvanner.se kan ni logga in på medlemssidan med lösenordet KMV2019. Obs! Detta lösenord är endast för medlemmar i Konstmuseets Vänner.

 

Måndag 16 september kl. 15.00

Start för konstkursen på Göteborgs Konstmuseum.

(se information längre fram i programmet).

 

Tisdag 17 september kl 17.30

Start för konstkursen kl. 17.30 på Göteborgs Konstmuseum.

(se information längre fram i programmet).

 

Fredag 13 september Kl. 17.30                                                      Stenahallen

”Du är...”

Förhandsvisning för Vännerna av Johan Sjöström, intendent på Göteborgs Konstmuseum. I utställningen medverkar åtta konstnärer i olika generationer, från många delar av världen. På fundamentalt självständiga vis arbetar de med frågor kring ensamhet, gemenskap och kollaps. Många av verken i utställningen kretsar kring att bli sedd och tilltalad, att bli till genom möten med andra. ”Du är…” blir en laddad fras och ett fragment av mening, kanske början på en kärleksdikt eller inledningen till en förolämpning. Ingen föranmälan.

 

Onsdag 18 september

Dagsresa till Höganäs  

(se information längre fram i programmet).

 

Torsdag 26 september Kl. 17.00

Anna Hyltze, t.f. museichef, berättar och visar bilder inför kommande års utställningar på Göteborgs Konstmuseum.

Anmälan senast den 19 september till epost: kmvigbg@gmail.com eller 031 162731. Obs! Begränsat antal platser i hörsalen på GKM!

 

30 september - 8 oktober

Konstresa till Vancouver och Seattle

(se information längre fram i programmet).

 

Torsdag 10 oktober

Dagsresa till Bohuslän

(se information längre fram i programmet).

 

Fredag 11 oktober Kl. 17.30

Från guldålder till Hammershøi                                                  Etagen Förhandsvisning för Vännerna av Per Dahlström och Kristoffer Arvidsson, intendenter på Göteborgs Konstmuseum.

Ingen föranmälan.

 

Lördag 9 november Kl. 15.00-16.30

Det målade och diktade landskapet – från Rumi till Aguéli

I år är det 150 år sedan konstnären Ivan Aguéli föddes i Sala. Det uppmärksammar vi genom att sätta hans konstnärskap i relation till den persiska poeten Jalâl al Din Rumi, 1200-talets stora mystiker. Skådespelaren Etienne Glaser reflekterar över sökaren Aguéli och länkar honom samman med Rumi. Genom Rumis dikter och sufisk musik framförd av musikern Päyam Tabatabayi ges ett annat perspektiv till Aguélis konstnärskap och liv.

Programmet genomförs i samarbete med Göteborgs Konstmuseum.

Anmälan senast den 2 november till epost: kmvigbg@gmail.com eller 031 162731.

Obs! Begränsat antal platser i hörsalen på GKM!

Tisdag 12 november

Dagsresa till Halland

(se information längre fram i programmet).

 

Onsdag 4 december

Dagsresa till Danmark

(se information längre fram i programmet).

 

Onsdag 11 december Kl. 18.00

Vännerna önskas GOD JUL i Hörsalen på GKM.

Säsongsavslutning med en presentation av årets konstinköp till museet.

Ingen föranmälan.

 

Utlandsresor Våren 2020

Se information längre fram i programmet.

 

Under hösten 2019 arrangeras även en visning av Göteborgs Auktionsverks kvalitetsauktion. Mer information och datum meddelas på vår hemsida.

 

Ring gärna på telefon 031-162731 fem dagar före visningar eller gå in på Vännernas hemsida www.konstvanner.se för att få mer information om eventuella ändringar eller tillägg i programmet.

 

Följande företag stödjer Föreningen Konstmuseets Vänner Akademiska Hus AB, Andra AP-fonden, FO Peterson & Söner Byggnads AB, KPMG, Stena Metall.

 

Vännerna: Anna Wallin Hallgren, Göteborgs Konstmuseum, Götaplatsen,

412 56 Göteborg telefon 031-162731, måndagar + tisdagar kl. 10-13, övrig tid telefonsvarare. e-post; kmvigbg@gmail.com

 

Resor: Anita Clausson, tel. 0725-851942, onsdagar kl. 10-12, e-post; kmvresor@gmail.com

 

Företagsmedlemmar: Christina Nilroth tel. 0705-704058 och Anders Vedin tel. 0708-761570


 

 

Vännernas konstkurs hösten 2019

Tema: Konst som kontemplation

Anmälan görs via e-post kmvigbg@gmail.com, tidigast den 2 september kl. 10.00, eller via brev adresserat till Anna Wallin Hallgren, Konstmuseets Vänner,

Götaplatsen, 412 56 Göteborg. Anmälan skall vara kansliet tillhanda senast 10 september. Glöm inte att ange om ni vill gå kursen på måndagar eller på tisdagar! Plats kommer att reserveras i den ordning anmälningarna inkommit till kansliet. Besked om ni har kommit med på kursen lämnas per e-post eller per post.

(Denna gången är det ingen anmälningsblankett medskickad i programmet. Ni kan skriva namn och vilken dag ni vill gå kursen på en lös lapp och skicka in).

Kursavgiften är 840 kr.

Ni betalar kursen då ni har fått bekräftelse på att ni har kommit med.

 

Måndagen den 9 december kl 16.00, intar vi en lätt supé tillsammans med våra föredragshållare. Kostnad 170 kr/person.

 

Föredrag 1: Antikens idévärld speglad i konsten

16, 17 september - Freja Holmberg, intendent

I den antika konsten möter vi en idévärld som på många sätt har följt oss i historien fram till idag. Antikens konst och sedermera renässansens uppvisar exempel på hur skönhet och symboler kan inspirera oss att leva våra liv. Människor som t.ex. uppvisar de fyra dygderna vishet, mod, måttfullhet och en rättrådighet bör hållas som goda exempel på hur vi ska leva våra liv. Platon lär oss att sann skönhet pekar mot det som är gott. Hur kan antikens konst användas av oss moderna människor, och vilka idéer bär det antika godset med sig in i vår tid?

 

Föredrag 2: Dansk guldålder

23, 24 september - Philippa Nanfeldt, enhetschef

Soliga, sydländska landskap, utsikter över antika byggnadsminnen och folkliv i pittoreska italienska byar under första halvan av 1800-talet påverkades många danska konstnärer starkt av sina studieresor till Italien. Hemkomna igen målade de soldisiga vyer från Roskilde eller Köpenhamn som vore de kvar vid Medelhavet, och harmonin är påfallande. Kanske handlar det om verklighetsflykt hos både konstnärer och beställare? Nationen led förluster men konsten blomstrade, mycket tack vare borgerskapet, som genom sina preferenser bidrog till att forma det danska guldåldersmåleriet. Föredraget ger en försmak av höstens och vinterns stora utställning på Göteborgs konstmuseum men gör också en liten återblick på några verk ur Nationalmuseums presentation av just dansk guldålder tidigare i år.

 

Föredrag 3: Vem kan? Om arbetet med utställningen ”Du är…” och kunskapen den presenterar.

14, 15 oktober - Emelie Arendorff Runnerström, konstpedagog

Museernas uppgift är att sprida kunskap om sitt specialområde till sin publik. Men vad är kunskap och vem har kunskap? Till utställningen ”Du är…” vill Göteborgs konstmuseum vidga synen på vem som vet mest eller bäst om konst. I vanliga fall brukar experttolkning av konsten lämnas åt museipersonal. I den här utställningen bad vi om extern hjälp. Vi scoutade fram personer med erfarenheter och kompetenser som matchade någon aspekt hos varje konstverk i ”Du är...”. Hur gick det och vad lärde vi oss? Föredraget går igenom hela arbetet från en första skrynklig papperslapp till utställningens vernissage.


Föredrag 4: Vilhelm Hammershøi i samtal med samtiden

21, 22 oktober - Jonna Kihlsten, konstpedagog

Vilhelm Hammershøis konst väcker frågor och känslor som gjort honom relevant långt efter sin levnadstid. Hans skildringar av interiörer, byggnader och platser bjuder in betraktaren till ett paradoxalt tillstånd. Stillhet och oro är närvarande på samma gång och dubbla frågor väcks. Är vi inbjudna eller instängda, inkluderade eller exkluderade? Blir hemmet en plats för vila eller för ångest? Hammershøis motiv och tematik återkommer i samtidskonsten. Under föredraget tittar vi på några exempel och diskuterar vilken roll samma frågor spelar i vår nutid.

 

Föredrag 5: Konstsamlandet som fenomen

4, 5 november - Eva Nygårds, intendent

Föreläsningen tar avstamp i Conrad Pineus konstsamling där Pablo Picassos verk Akrobatfamilj ingick under 1917-1922. Pineus samlade vid sidan av samtida nordisk konst även franska moderna mästare, en samling som han senare tvingades att sälja. Precis som i Pineus fall så finns även andra kända exempel på hur samlarmanin kan vara en drivkraft likväl som den ibland kan bidra till en samlings uppgång och fall. Under föreläsningen fördjupar vi oss i några berättelser om konstsamlare och försöker på ett större plan förstå hur många privata samlingar hamnat i vår egen eller andra institutioners samlingar.

 

Föredrag 6: Konserveringen av Picassos Akrobatfamilj

11, 12 november - MariaTeresa Pullano, papperskonservator

Akrobatfamilj av Picasso målades 1905 och har på sina 114 år hunnit med ett och annat äventyr. Målningen har funnits i Göteborgs konstmuseums samling sedan 1922, men ett konstverks historia är långt ifrån avslutad. Papperskonservator MariaTeresa Pullano har arbetat fördjupat med konstverket. I samarbete med CATS från Statens museum för kunst har många nya upptäckter gjorts, och historien om Akrobatfamilj skrivs åter om inför våra ögon.

 

Föredrag 7: Förlorade landskap: konst som minne och vittnesmål

9, 10 december - Momir Popovic, vic utställningskoordinator

Går det att hålla liv i platser och erfarenheter som inte längre finns? Med utgångspunkt i ett antal internationella samtidskonstnärskap tittar vi på konstverk som på olika sätt undersöker denna fråga. Uttryckssätt som skulptur, fotografi, collage, video och installation kommer att belysas och betraktarens roll kommer att diskuteras. En reflektion över vår tids existentiella strävan efter tillhörighet, och konstens möjlighet att gestalta detta.

 

 

 


Dagsresor med Konstmuseets Vänner hösten 2019

Anmälan tidigast 27 augusti klockan 10.00.

 

Bindande anmälan görs till Anita Clausson, Konstmuseets Vänner, Götaplatsen,

41256 Göteborg eller på epost: kmvresor@gmail.com.

I priset ingår transporter, kaffe, lunch, guidning och entréer.

 

Höganäs 18 september

Höstens första dagsresa går till Höganäs. En spännande utställning av Jill och Ulf Ekberg med både keramik och måleri blir en av höjdpunkterna. Keramiskt center med utställning av Hanna Järlehed Hyving fördjupar våra kunskaper om keramik liksom vid visiten hos Galleri Oxenblå. På hemvägen besöker vi Brunnby kyrka och ser dess vackra, medeltida målningar. Innan vi lämnar Höganäs tar landskapsmålaren Mats Rydstern emot oss.

Pris: 750 kr.

 

Bohuslän 10 oktober

På Bohusläns Museum ställs verk av Birger Simonsson ut. Han var betydelsefull för modernismens genombrott i Sverige vid 1900-talets början, föreståndare för Valand, professor vid Konsthögskolan. Vi får en guidning av Birgitta Åhlund. Efter det besöket åker vi mot östra Orust för lunch och gör ett konstnärsbesök hos Lisa Davis. Hon arbetar både i akvarell och grafik. På vägen till Akvarellmuseet passerar vi några muralmålningar över driftiga kvinnor en gång verksamma på ön. Utställningen i Skärhamn visar den amerikanska konstnären Nancy Spero (1926 - 2009). Under våren har en retrospektiv utställning av Nancy Spero på MOMA i New York pågått. Nu kan vi se delar av den på Akvarellmuseet med guide. Vi avslutar med besök i Vattenfalls bergrum i Stenungsund och utställningen med Kjell Engmans glaskonst och Linda Ljungblads akvareller.

Pris: 650 kr.

 

Halland 12 november

Vi börjar med att besöka Hishults Konsthall och dess 25-årsjubileum. Det nyöppnade Hallands Konstmuseum i Halmstad lockar sedan. Olle Baertling (1911 – 1981) hedras med invigningsutställning. Han är född och uppvuxen i Halmstad och en av Sveriges mest internationellt representerade konstnärer. På hemvägen besöker vi Mjellby Konstmuseum. Greta Knutson Tzara (1899-1983) var konstnär, författare, översättare och konstkritiker. Hon var gift med dadaisten Tristan Tzara. Utställningen som visas på Mjellby konstmuseum lyfter äntligen fram Greta Knutson Tzara ur skuggan och visar hennes måleri, teckning och skulptur. Många av verken i utställningen har aldrig tidigare visats.

Pris: 850 kr.

 

Danmark 4 december

Under hösten visar Konstmuseet en utställning med verk av de danska guldåldersmålarna och konstnärer som inspirerats av dem. Vännerna kan fördjupa sig ytterligare i denna lysande epok genom att följa med på en resa till Köpenhamn. Där visar Statens Museum for Kunst en stor utställning med guldålderskonstnärerna – den ska sedan gå vidare till Petit Palais i Paris. Intresset ute i världen är stort. Namn som Eckersberg, Købke, P.C. Skovgaard, Lundbye, Rørbye m.fl. håller på att skrivas in i den internationella konsthistorien. Björn Fredlund följer med och berättar om epoken under resan söderöver. I utställningen får vi en guidad visning av museets personal. Vi gör också en tur till några av Köpenhamns miljöer med arkitektur från tiden. På Louisiana möter vi den amerikanske konstnären Marsden Hartleys verk. Han var expressionist och god vän med Kandinsky och Franz Marc. Hartley betraktas som en bro mellan europeisk och amerikansk modernism.

Pris: 1 300 kr.
 

Utlandsresor med Konstmuseets Vänner hösten 2019

 

Anmälan till info@bktravelsolutions.se För mer information om följande resor, läs vårens program eller gå in här och logga in på medlemssidan med lösenordet KMV2019. Obs! Detta lösenord är endast för medlemmar i Konstmuseets Vänner.

 

28 september – 1 oktober 2019 Resa till Hamburg och Jylland. Finns plats kvar!

 

30 september – 8 oktober 2019 Vancouver och Seattle. Finns plats kvar!

 

17 oktober – 21 oktober 2019 Dublin-Belfast. Finns plats kvar!

 

16 november – 19 november 2019 Resa till Hamburg och Jylland. Fulltecknad!

 

Utlandsresor med Konstmuseets Vänner 2020

 

Anmälan tidigast 27 augusti klockan 10.00. Anmälan till info@bktravelsolutions.se

 

Konstresa till Zürich och Genevesjön för Konstmuseets Vänner i Göteborg

26 mars – 30 mars 2020

Schweiz ger oss fina konststunder samt härliga naturupplevelser. Denna gång erbjuder vi en extra vacker rutt. Vi inleder med en övernattning i Zürich och via Luzern åker vi sedan till de östra delarna av den ljuvliga Genèvesjön. Här bor vi tre nätter i Lausanne och får uppleva Montreux, Vevey och Martigny med såväl båt som tåg och buss. En resa i lagom tempo med bra flygtider och direktflighter. I Zürich besöker vi landets främsta konstmuseum, Kunsthaus. Under vår förflyttning till Genèvesjön stannar vi till i idylliska Luzern för lunch och ett besök i privatsamlingen Sammlung Rosengart. I Lausanne besöker vi MUDAC, Musée de Design et Arts Appliqués Contemporain. I orten Martigny ägnar vi oss åt konstmuseet och skulpturparken Fondation Pierre Gianadda. Intill Genèvesjön får vi uppleva Villa ”Le Lac” Corbusier samt Museum Jenich i Vevey och toppar med en härlig båttur mellan Lausanne och Montreux med sin fina strandpromenad. Med alla dessa fantastiska upplevelser i bagaget lämnar vi Schweiz med direktflyg från Zürich till Landvetter kl. 17.00-19.00.

 

Pris: 14 995 kr Tillkommer: Flygskatt (idag 700 kr) Frivilliga tillägg: Enkelrum: 2 400 kr I priset ingår flyg med Swiss Air (utresa med eftermiddagsflyg), buss- och tågtransporter, båttur på Genèvesjön mellan Lausanne-Montreux, 4 övernattningar i dubbelrum med frukost på centrala, 4-stjärniga hotell, två luncher och två middagar, entréer, visningar på museerna.

 

Reseledare: Birgitta Kjellander Info: BK Travel Solutions 040-6060220 info@bktravelsolutions.se Begär detaljprogram.

 

Sista anmälningsdag: 15 oktober
 

 

Konst i Cornwall,

konstresa till sydvästra England med Konstmuseets Vänner i Göteborg

5 - 10 maj 2020

 

Resan börjar med direktflyg till London med avresa kl. 11.15 från Landvetter. I London hinner vi med två konstbesök, en aktuell utställning (ev. på Tate) och nya Damien Hirst- museet. På kvällen finns möjlighet till teater eller konsert. Efter en natt i London går vi ombord på tåget till Cornwall. Vi reser längs med den engelska rivieran. St. Ives blev vallfartsort för konstnärer tack vare det klara ljuset och de vackra vyerna. Våra konstbesök i Cornwall omfattar självklart Tate St Ives, museet för samtida konst och fortsätter till Barbara Hepworth Museum and Sculpture Garden. Tillfälle ges att utforska hennes berömda skulpturer i ateljén där hon arbetade på kullen ovanför St. Ives. Vi hinner också med en gallerirunda/ett konstnärsbesök. Vi bor idylliskt i Falmouth på fint boutiquehotell med spa med engelsk charm i varje vrå. En heldagsutflykt med buss till sydsidan av ön står nu på programmet. Konstnärskolonin Newlyn School fanns i fiskebyn Newlyn kring sekelskiftet 1900. Händelser från det hårda livet som fiskare var ett vanligt motiv i konsten. Vi ser flera av de platser och byar där konstnärerna verkade och får en guidad rundtur i Penzance Penlee House Gallery. Nästa dag besöker vi ytterligare en höjdpunkt: Falmouth Art Gallery som har en av de främsta samlingarna i sydvästra England. På återresan beger vi oss till Bristol med dess vitala konst-och kulturscen med gatukonstnären Banksy i centrum. Bristols City Museum & Art Gallery är regionens största och inrymt i en pampig barockbyggnad.

 

Pris: 17 995 kr. Tillkommer: Flygskatt (idag 500 kr) Frivilliga tillägg: Enkelrum: 3 900 kr. Ev. musikal. I priset ingår flyg med British Airways (avresa 11.15), buss- och tågtransporter, 5 övernattningar i dubbelrum med frukost på centrala 4-stjärniga hotell, välkomstlunch i London, tre halvpensionsmiddagar i Cornwall och avskedsmiddag i Bristol, entréer, visningar på museerna.

 

Reseledare: Birgitta Kjellander Info: BK Travel Solutions 040-6060220 info@bktravelsolutions.se. Begär detaljprogram.

 

Sista anmälan: 15 oktober.

© 2023 by Capture Event Photography. Proudly created with Wix.com

  • Twitter Metallic
  • Facebook Metallic
  • Google Metallic