top of page

tors 01 okt.

|

Digital konstkurs

”Andakt och folklighet”

Vännernas digitala konstkurs hösten 2020

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid och plats

01 okt. 2020 10:00

Digital konstkurs

Gäster

Om aktiviteten

På grund av Corona-pandemin ställde vi in 4 tillfällen av vårens konstkurs. Under hösten kommer dessa 4 kurstillfällen med tema: ”Andakt och folklighet” att visas digitalt på hemsidan. Medlemmar som redan har betalat för vårens konstkurs kommer att få en kod mailad för att kunna logga in på hemsidan för att kunna se konstfilmerna.

För övriga medlemmar som vill ta del av kurstillfällena digitalt går det bra att anmäla sig och betala på hemsidan (om ni ej har möjlighet att anmäla er via hemsidan går det bra att ringa på telefon 031-16 27 31).

Pris för samtliga 4 föreläsningar är 480 kr. Ni ser längst ner i varje kursbeskrivning vilken dag filmen släpps.

Kurs 1: Pisksnärtslinjer och rimfrost. 

Art Nouveau i svensk konst Kristoffer Arvidsson fil.dr, forskningsledare vid Göteborgs konstmuseum.

I föreläsningen spårar Kristoffer Arvidsson stilistiska särdrag typiska för Art Nouveau i svensk konst från sekelskiftet 1900. Finns det en svensk Art Nouveau inom den fria konsten? Hur manifesterar den sig i så fall och hur förhåller den sig till kontinentala uttryck? Utgångspunkten är att begreppet nationalromantik inte täcker in alla aspekter av det svenska sekelskiftesmåleriet och att begreppet Art Nouveau kan synliggöra andra influenser än de som vanligen lyfts fram. I föreläsningen visas bilder av bland andra John Bauer, Gustaf Fjaestad, Eugène Jansson och Carl Larsson.

Visas på www.konstvanner.se från den 1 oktober 2020.

Kurs 2: Nationellt måleri i Skandinavien under 1800-talet

Per Dahlström, intendent.

Det skandinaviska måleriet under 1800-talet präglades av nationella strömningar men har en högst särpräglad karaktär i varje land. Stillsamt guldåldersmåleri i Danmark, dramatiska landskap i Norge och ett blåtonat stämningsmåleri i Sverige. Olikheterna kan härledas till historiska, nationella olikheter, men också av varifrån konstnärerna hämtat sin inspiration.

Visas på www.konstvanner.se från den 15 oktober 2020.

Kurs 3: Tongivande konstnärer inom grafiken under 1500-talet

Eva Nygårds, intendent.

De grafiska mästare som var verksamma i Europa runt 1500-talet tillhörde en inre krets som hade ett stort inflytande på sin samtid såväl som senare generationers konstnärer. Med den grafiska tekniken fanns inte bara en ny möjlighet till att sprida konsten utan vidgade även motivvalen som tilläts bli mer personliga. I föreläsningen presenteras några av dessa mästare som Lucas van Leyden, Hendrick Goltzius och Marcantonio Raimondi samt deras betydelse i konsthistorien.

Visas på www.konstvanner.se från den 29 oktober 2020.

Kurs 4: Art Nouveau och den moderna kvinnan

Jonna Kihlsten, konstpedagog.

Runt förra sekelskiftet händer något med porträtteringen av den ideala kvinnan i konsten. Från att under 1800-talet knutits till hemmet, moderlighet och fromhet framträder hon nu som bärare av värden som tidigare setts som opassande och farliga. Hon har trätt ut från hemmet, in i staden och är både socialt och sexuellt frigjord. Konstriktningen Art Nouveau spelat en stor roll i denna nya kvinnobild. Men hur fri är hon, och vems blick är hon skapad för denna gång? Under föreläsningen söker vi bland annat svar i Alfons Muchas affischkonst och i Karin Larssons reformdräkter.

Visas på www.konstvanner.se från den 12 november 2020.

Dela detta evenemang

bottom of page