top of page

Göteborgs konstmuseum år 1923

gkm 1923.jpg

Föreningen Konstmuseets Vänner i Göteborg

Konstmuseets Vänner är en ideell förening som startade år 1942 med ändamål att stödja

Göteborgs konstmuseum. Här nedan ser ni, det nyligen funna första protokollet från den 17 september 1942 samt vår ordförande Torbjörn Molanders tal vid föreningens 75 års jubileum i november 2017.  

Föreningen Konstmuseets Vänner

-

en reflexion och en tillbakablick av

ordförande Torbjörn Molander

från KMVs 75 - års jubileum

"Under planeringen inför vårt 75 - årsjubileum 2017 försökte vi ta reda på vilka som bildat föreningen. Vi sökte efter protokoll och andra handlingar, bland annat en krönika över den tidens Göteborg, samt en årskrönika avseende 1942 men fick inte något resultat avseende föreningens tillkomst och tidiga år. Däremot gav årskrönikan en skrämmande läsning om förhållandena i landet detta år.

Det är krig i Europa och ofreden har kommit till Norden där både Danmark och Norge ockuperats och Finland befinner sig i latent krig med Sovjet. Sverige är omringat av krig och det är påtagligt mörkt i landet. Världskriget har pågått sedan 1939 och kommer att pågå ytterligare tre år. Men det är inte bara mörkt. Det är också oerhört kallt. För tredje året i rad slås nya köldrekord. Kolbristen gör att bostäder och arbetsplatser tvingas hålla en mycket låg temperatur. Bristen på koppar gör att Sverige börjar producera mynt av järn.

Den 1 januari inskränks all offentlig belysning i landet. Reklamskyltar släcks och det blir mörkare. Livsmedel som kaffe och te är ransonerade och socker ransoneras i maj. Livsmedelskommissionen sköter ransoneringshanteringen och utfärdar ransoneringskort till alla myndiga. Senare under året införs prisstopp och hyresreglering.

I Vidkun Quislings Norge avrättas 18 unga norrmän som hämnd för att två tyska säkerhetspoliser dödats i ett bakhåll och i Trondheim avrättas 35 norska medborgare för påstått sabotage.  Britterna bombar Trondheim.

I Sverige beslagtar den svenska regeringen 17 svenska tidningar för att de publicerat en artikel om tyskarnas tortyr i norska fängelser.

Kriget i Europa intensifieras och kryper allt närmare Sverige i form av torpederingar av svenska och andra länders handelsfartyg i vår närhet. Sovjet bombar Helsingfors i omfattande flygangrepp i augusti. Tyska trupper når Stalingrad.

Det är inte svårt att föreställa sig den oro och brist på framtidstro som präglade vårt land och vår stad under denna ofredens tid. När blir det vår tur att attackeras och ockuperas måste ha varit en fråga som många ställde sig.

Under detta mörka och hotande år, då krig bokstavligen står för dörren och ofreden på så många sätt präglar livet, bildar göteborgarna vår förening med ändamålet att stödja Göteborgs konstmuseum.

Jag ser detta som en flammande protest mot barbariet och ett uttryck för optimism och framtidstro. En manifestation mot mörkrets krafter och en hyllning till människovärdet och konsten.

Sådan är vår förening. Den är värd att fira!

Jag föreslår en skål för Konstmuseets Vänner!"

November 2017

bottom of page