Konstinköp till Göteborgs konstmuseum

© 2020 Konstmuseets Vänner