top of page

tis 02 feb.

|

www.konstvanner.se

Digital konstkurs hösten 2020 "Andakt och folklighet"

Höstens digitala konstkurs består av 4 föreläsningar som vännerna kan ta del av även under våren 2021.

Registrering är stängd
Se andra evenemang
Digital konstkurs hösten 2020 "Andakt och folklighet"
Digital konstkurs hösten 2020 "Andakt och folklighet"

Tid och plats

02 feb. 2021 20:53 – 31 maj 2021 00:53

www.konstvanner.se

Om aktiviteten

Kurs 1: Pisksnärtslinjer och rimfrost. Art Nouveau i svensk konst 

Kristoffer Arvidsson fil. dr, forskningsledare vid Göteborgs konstmuseum􏰺 

I föreläsningen spårar Kristoffer Arvidsson stilistiska särdrag typiska för Art Nouveau i svensk konst från sekelskiftet 1900. Finns det en svensk Art Nouveau inom den fria konsten. Hur manifesterar den sig i så fall och hur förhåller den sig till kontinentala uttryck? Ugångspunkten är att begreppet nationalromantik inte täcker in alla aspekter av det svenska sekelskiftesmåleriet och att begreppet Art Nouveau kan synliggöra andra influenser än de som vanligen lyfts fram. I föreläsningen visas bilder av bland andra John Bauer, Gustaf Fjaestad, Eugène Jansson och Carl Larsson.

Kurs 2: Nationellt måleri i Skandinavien under 1800-talet

Per Dahlström, intendent på Göteborgs konstmuseum

Det skandinaviska måleriet under 1800-talet präglades av nationella strömningar men har en högst särpräglad karaktär i varje land. Stillsamt guldåldersmåleri i Danmark, dramatiska landskap i Norge och ett blåtonat stämningsmåleri i Sverige. Olikheterna kan härledas till historiska, nationella olikheter, men också av varifrån konstnärerna hämtat sin inspiration.

Kurs 3: Tongivande konstnärer inom grafiken under 1500-talet 

Eva Nygårds, intendent på Göteborgs konstmuseum

De grafiska mästare som var verksamma i Europa runt 1500-talet tillhörde en inre krets som hade ett stort inflytande på sin samtid såväl som senare generationers konstnärer. Med den grafiska tekniken fanns inte bara en ny möjlighet till att sprida konsten utan vidgade även motivvalen som tilläts bli mer personliga. I föreläsningen presenteras några av dessa mästare som Lucas van Leyden, Hendrick Goltzius och Marcantonio Raimondi samt deras betydelse i konsthistorien.

Kurs 4: Art Nouveau och den moderna kvinnan Jonna Kihlsten, konstpedagog på Göteborgs konstmuseum

Runt förra sekelskiftet händer något med porträtteringen av den ideala kvinnan i konsten. Från att under 1800-talet knutits till hemmet, moderlighet och fromhet framträder hon nu som bärare av värden som tidigare setts som opassande och farliga. Hon har trätt ut från hemmet, in i staden och är både socialt och sexuellt frigjord. Konstriktningen Art Nouveau spelat en stor roll i denna nya kvinnobild. Men hur fri är hon, och vems blick är hon skapad för denna gång? Under föreläsningen söker vi bland annat svar i Alfons Muchas affischkonst och i Karin Larssons reformdräkter.

Biljetter

  • Andakt och folklighet

    480,00 kr
    Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page