top of page

Vännernas nyheter

våren 2020

Här presenteras nyheter, tillägg och ändringar i

Konstmuseets Vänners medlemsprogram

Medlemmar kan

maila kmvigbg@gmail.com

eller ringa

031 162731 

för att få lösenord till medlemssidan.

Nyhetsbrev juni 2020

 

Kära medlemmar!

 

Det är verkligen en annorlunda tid med inte bara en kall och torr vår som hotar göra sommaren kort utan även med Covid-19 som ställer allas vår tillvaro på huvudet sedan tre månader. Isoleringen och den sociala distanseringen har ändrat allt. Ekonomin i stort och smått låter sig inte överblickas och kulturlivet är minst lika lidande som ekonomin själv i stort och smått liksom näringslivet.

 

I denna tid känns det viktigt att ge ett livstecken från vår kära Vänförenings styrelse och även från vårt härliga konstmuseum. Vi har tvingats följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och fått ställa in mycket men museet är fortfarande öppet för enskilda besökare mellan klockan 11-17, tisdag till söndag. Varför inte passa på att utnyttja lugn och stillhet för att enskilt försjunka i samlingarna och utställningarna? Studera de digitala möjligheterna som du hittar på hemsidan (https://goteborgskonstmuseum.se/besok-museet/). Handla gärna något vackert och läsvärt i museishopen.

 

Inför den normalisering av tillvaron som kommer att komma, planerar styrelsen i Vänföreningen för att återstarta våra resor och andra aktiviteter så fort det blir möjligt. Vi planerar också för att bredda och fördjupa stödet för museets framtidsplaner och kommer att löpande återkomma till detta i höstprogrammet. Vi har för avsikt att samarbeta med alla konstföreningar i staden. Inför denna framtid är ni, alla medlemmar, så viktiga och ert fortsatta stöd helt avgörande. Om något framkommit under Covid-19 är det vikten av samarbeten och frivilliga insatser. Det kommer inte att minska.

 

Låt oss tillsammans hålla uppe vårt intresse och vår spända förväntan på framtiden. Det är alltid mörkast före gryningen men ljusningen kommer alltid!

Vi önskar er alla en riktigt fin sommar!

 

Anders Vedin

Vice ordförande

Föreningen Konstmuseets Vänner i Göteborg

 

 

 

 

Senaste nytt från Göteborgs konstmuseum

Museer fyller en unik funktion som det är svårt att hitta motsvarighet till någon annanstans i samhället. Att möta publiken, erbjuda nya perspektiv och kritisk reflektion genom utställningar, forskning och pedagogik är en viktig drivkraft för Göteborgs konstmuseums medarbetare. För några månader sedan kunde vi inte ana att just möjligheten till dessa möten drastiskt skulle förändras.


Sedan dess har mycket hänt och vidden av den pågående pandemin har blivit oerhört kännbar även för museer, både globalt och nationellt. Många står inför svåra utmaningar och enligt den internationella museiorganisationen ICOM kan så många som 1 av 8 museer tvingas stänga permanent till följd av Covid-19. Läget bekräftas av riksförbundet Sveriges museer som ser mycket svåra utmaningar för den svenska museisektorn.


Göteborgs konstmuseum hör till de museer som fortsatt varit öppna för allmänheten under Coronapandemin. Vi följer myndigheternas rekommendationer noga och har gjort ett antal förändringar för att våra besökare och medarbetare ska kunna känna sig trygga. För närvarande begränsar vi antalet samtidiga besökare till museet, för att undvika trängsel och se till att våra besökare kan hålla tryggt avstånd.

 

Museet har haft en ambition att, så långt som det är möjligt, fortsätta erbjuda göteborgarna tillgång till konst- och kulturupplevelser men uppmuntrar även vår publik att besöka oss i våra digitala kanaler. När många upplever att deras vardag är begränsad kan museet erbjuda en fysisk och digital plats som inspirerar, ger insikter och sätter samtiden i perspektiv. Under rubriken ”Digiseum” på hemsidan har vi samlat digitala resurser i form av visningar, filmade introduktioner till utställningar, nedslag i samlingarna, intressanta berättelser och tips hur man kan ta del av museet hemifrån. Vi fyller regelbundet på med nytt spännande innehåll och rekommenderar varmt ett besök när som helst, dygnet runt, från mobil, padda eller dator.


Det har sedan många år konstaterats att en större om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum är angeläget för att fortsättningsvis kunna bedriva museiverksamhet av hög internationell standard och för att nå upp till de klimat- och säkerhetskrav som ställs. I dagsläget krävs stora ansträngningar för att garantera bästa miljö för konstverken. I höstas gick ett tjänsteutlåtande kring museets om- och tillbyggnad upp till kommunstyrelsen tillsammans med en fördjupad presentation av det alltmer akuta behovet av åtgärder. Med en bred politisk majoritet gav kommunfullmäktige strax innan årsskiftet klartecken till att gå vidare med planeringen av museets om- och tillbyggnation. Det är glädjande att behoven hörsammas och att museet nu kan ta ytterligare steg i den långsiktiga utvecklingen. Göteborgs konstmuseum förvaltar en unik konstsamling för framtida generationer och i det arbetet är det nödvändigt med en byggnad som stöttar verksamheten. För att säkra en långsiktig, finansiellt hållbar om- och tillbyggnation behöver museet stöd från såväl privat som kommunalt, regionalt och statligt håll.

 

Det är därför särskilt glädjande att museet sedan en tid tillbaka har påbörjat ett upprop tillsammans med vänföreningen för att hörsamma museets behov av finansiell förstärkning. I en alltmer fragmenterad verklighet känns det särskilt viktigt att gemensamt verka för att konsten skall vara ett självklart ben i samhällsdebatten och att museet förblir en central mötesplats för göteborgare och tillresta.
 

Tf. museichef Anna Hyltze

Göteborgs konstmuseum

Aktiviteter i höst, istället för dagsresor

När det gäller vårens inställda dagsresor var vår plan att genomföra dem nu till hösten. Då det fortfarande är osäkert vilka rekommendationer FHM kommer att ge har vi beslutat att ställa in alla dagsresorna i höst. Under hösten kommer vi istället att bjuda in till ett antal intressanta halvdagsprogram med varierat innehåll, såsom konstnärsbesök, visningar, föreläsningar mm. Mer om detta kommer ni att kunna läsa om i höstens program som mailas och skickas ut i slutet av augusti.

Svart och vitt – vägarna in i en annorlunda visuell värld

I samarbete med Göteborgs konstmuseum arrangerar vi en visning med

konstgrafiker Christel Copp.

Onsdag 12 aug kl. 14.00 - 15.00 eller kl. 15.30 - 16.30                

          

Vi människor ser i färg. Alla dessa nyanser berättar om världen omkring oss. Att hitta och använda kulörta pigment i bild har därför genom historien varit en självklarhet. Men vad händer i en värld av bara svart och vitt? Vad ser vi då? Under 1400-talet utvecklades den koppargrafiska tekniken i Europa. Hantverket ställdes dock inför många utmaningar. Det blev det ofta alltför svårt att skapa bilder genom annat än mörka linjer mot ljusa ytor. Konstnärer lyckades ändå att hitta vägar till mångskiftande uttryck i denna ”färglösa” värld. Christel Copp ger en föreläsning som rör sig mellan vårt seende och äldre tiders grafiska konst. Med avstamp i modern hjärnforskning ser vi på dessa bilder som än idag fortsätter att trollbinda – alla visuella begränsningar till trots.

Christel är konstgrafiker. Hon undervisar på Göteborgs universitet och på Chalmers Tekniska Högskola i ämnen som rör perception och visuell kommunikation. Visningen hålls på svenska.

 

Plats: Göteborgs konstmuseum, Studion. Vi samlas i Entréhallen.

Anmälan till epost: kmvigbg@gmail.com eller 031-16 27 31 (lämna din anmälan på telefonsvararen) före den 4 augusti.

OBS! Begränsat antal platser.

 

VIKTIG INFORMATION: allt kan ändra sig och medlemmarna måste kontinuerligt hålla koll på vår hemsida www.konstvanner.se eller på Göteborgs konstmuseums hemsida www.goteborgskonstmuseum.se

 

 

Kallelse till ÅRSMÖTE

Måndag 14 sept kl. 18.00     

                            

Årsmötet kommer att hållas på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg

Årsmötet kommer att hållas i den fantastiska Taube-salen som har dekorerats av en av våra mest folkkära artister, Evert Taube. Han har här på 16 väggfält, i ord och bild, beskrivit en del av sina mest populära och älskade sångverk.

Corona säkerhetsavstånd gäller och vi kommer att ställa stolar med rekommenderat avstånd.

Årsmötet avslutas med ett konstlotteri. Vi lottar ut två fina konstverk till alla medlemmar i Vänföreningen.

Som nästa programpunkt har vi bjudit in vår researrangör Birgitta Kjellander från BK Travel Solutions till vårt Årsmöte. Birgitta och hennes team har levererat en lång rad konstresor till KMV över åren. Resorna har varit mycket uppskattade och eftertraktade. Vi får nu höra vår researrangörs tankar om varför man skall följa med på en konstresa. Vilka är fördelarna med att åka med KMV - jämfört med att resa på egen hand? Vi får veta hur det aktuella kulturresandet ser ut just nu. Birgitta delar också med sig av tips om aktualiteter och om hur framtida konstresor kommer att se ut.

 

Birgitta Kjellander kommer att lotta ut fem presentkort på 1000 kronor/vardera till de närvarande under Årsmötet. Presentkortet kan användas på en KMV-resa som arrangeras av BK Travel Solutions inom det närmaste året.

 

Talare på Årsmötet 2020 är Fil. dr Alexandra Herlitz, universitetslektor på Konst- och bildvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper på Göteborgs Universitet.

Penseldrag och polkasteg - det polyglotta livet i Grezkolonin Alexandra Herlitz skall tala om sin forskning om den internationella konstnärskolonin i den franska byn Grez-sur-Loing som blev tema för vårutställningen 2019 på Prins Eugens Waldemarsudde. Hon kommer att berätta om livet i kolonin och fokusera på både det konstnärliga arbetet och de sociala aktiviteterna som ledde till vänskaps- och kärleksrelationer inom och över nationsgränserna.

OBS! Vi kommer att förbereda för social distansering under Årsmötet och har därmed ett begränsat antal platser.

 

Vill ni delta i Årsmötet den 14 september behöver ni därför anmäla er antingen per epost kmvigbg@gmail.com eller telefon

031-16 27 31 (lämna din anmälan på telefonsvararen) före den 31 augusti.

 

VIKTIG INFORMATION: På grund av Covid 19 kan allt ändra sig. Vi uppdaterar hemsidan www.konstvanner.se med löpande information.

 

Information om utlandsresor hösten 2020

UD har nu hävt sin reseavrådan från och med 30 juni till bl. a Schweiz, så konstresan till Genèvesjön kommer med största sannolikhet att genomföras planenligt. Gällande resor till Österrike häver troligen UD avrådan den 15 juli. Det talar för att även höstens resa till Graz-Linz kommer att kunna genomföras som tänkt. Resan till Åbo-Åland är fortfarande avhängig av att Finland öppnar för resenärer från Sverige. Mer information gällande samtliga resor kommer att skickas ut från BK Travel Solutions efter den 15 juli.

 

 

Konstresa till Åbo och Åland 3 – 6 sept 2020                   

Åbo har rika anor från medeltiden, men är också en modern och pulserande stad. Vårt första konstbesök gör vi på ”Ett Hem”, ett

spännande litet museum som visar ett bättre hem från sekelskiftet 1900.

Under vår guidade stadsrundtur ser vi bl. a. renässansslottet Åbo slott, Åbo Akademi samt Åbo Domkyrka med medeltida väggmålningar. Naturligtvis hör ett guidat besök på Åbo Konstmuseum till vårt program, liksom skulpturen Wäinö Aaltonens museum. Vi njuter av en härlig gemensam avsmakningsmiddag den första kvällen. På tredje dagen tar vi färjan över till Åland med gemensam lunch ombord på båten. I Mariehamn besöker vi Ålands Konstmuseum. En av resans höjdpunkter blir säkert Andersudde – en imponerande privatsamling med affärsmannen Anders Wiklöfs konst, med både svenskt och finländskt måleri från tiden kring sekelskiftet och internationella verk.

Pris: 10 995 kr (flygskatt ca 650 kr tillkommer)

I resans pris ingår: Flyg med SAS Göteborg - Åbo via Arlanda och återresa Arlanda -Göteborg, färjeöverfarter dagtid Åbo-Mariehamn/Mariehamn-Kapellskär, busstransporter, 3 övernattningar på välvalda hotell inkl. frukostbuffé, 4 gemensamma måltider inkl. dryck. Guidad stadsrundtur i Åbo, visningar och entréer på konstmuseer enl. program.

Reseledare: Isabel Wilmenius, BK Travel Solutions.

Frivilliga tillägg: Enkelrum 1 500 kr. Föreställning på Svenska Teatern i Åbo eller konsert. Program kommer närmare avresa.

Bokning och information:

info@bktravelsolutions.se eller 040-60 60 220.

Konstresa till Zürich och Genevesjön 3 – 7 sept 2020               

Schweiz ger oss fina konststunder samt härliga naturupplevelser. Denna gång erbjuder vi en extra vacker rutt. Vi inleder med en

övernattning i Zürich och via Luzern åker vi sedan till de östra delarna av den ljuvliga Genèvesjön. Här bor vi tre nätter i Lausanne och får uppleva Montreux, Vevey och Martigny med såväl båt som tåg och buss. En resa i lagom tempo med bra flygtider och direktflighter.

I Zürich besöker vi landets främsta konstmuseum, Kunsthaus. Under vår förflyttning till Genèvesjön stannar vi till i idylliska Luzern för lunch och ett besök i privatsamlingen Sammlung Rosengart.

I Lausanne besöker vi MUDAC, Musée de Design et Arts Appliqués Contemporain.

I orten Martigny ägnar vi oss åt konstmuseet och skulpturparken Fondation Pierre Gianadda.

Intill Genèvesjön får vi uppleva Villa ”Le Lac” Corbusier samt Museum Jenich i Vevey och toppar med en härlig båttur mellan Lausanne och Montreux med sin fina strandpromenad. Med alla dessa fantastiska upplevelser i bagaget lämnar vi Schweiz med direktflyg från Zürich till Landvetter kl. 17.00 - 19.00.

Pris: 14 995 kr. Tillkommer: Flygskatt (idag 700 kr) Frivilliga tillägg: Enkelrum: 2 400 kr

I priset ingår flyg med Swiss Air (utresa med eftermiddagsflyg), buss- och tågtransporter, båttur på Genèvesjön mellan Lausanne-Montreux, 4 övernattningar i dubbelrum med frukost på centrala, 4-stjärniga hotell, två luncher och två middagar, entréer, visningar på museerna. Reseledare: Birgitta Kjellander

 

Bokning och information:

info@bktravelsolutions.se eller 040-60 60 220.

Konstresa till Graz och Linz 29 september – 4 oktober

Vi besöker två spännande städer i Österrike, Graz och Linz. Båda är huvudstäder i var sin region och båda har varit kulturhuvudstäder. Graz är Österrikes andra stad och dess gamla stadskärna är upptagen på UNESCO:s världsarvlista. Vi besöker Kunsthaus Graz, Neue Galerie

och delar av Altstadt såsom Joanneumsviertel. På 1500-talsslottet Schloss Eggenberg besöker vi Alte Galerie med verk av bl.a. Cranach och Pieter Brueghel den äldre. På Künstlerhaus ser vi som kontrast intressant samtidskonst. På väg till Linz stannar vi i Österreichischer Skulpturenpark. Här får vi se skulpturer och verk av såväl österrikiska som internationella konstnärer, bl.a. Yoko Ono. I Linz guidas vi på Lentos, ett av de viktigaste konstmuseerna i Österrike. Sista dagen ägnar vi oss åt klostret Melk.

Pris: 15 995 kr (flygskatt ca 850 kr tillkommer) I resans pris ingår: Flyg med Lufthansa/Austrian Göteborg-Wien t/r, busstransporter, 5 övernattningar på centrala 4**** hotell inkl. frukostbuffé, 3 gemensamma måltider på utvalda restauranger.

Reseledare: Niklas Nilsson, BK Travel Solutions

Frivilliga tillägg: Enkelrum 2 800 kr. Opera eller konsert i Graz/Linz. Program kommer närmare avresa.

 

Bokning och information:

info@bktravelsolutions.se eller 040-60 60 220.

 

Hör gärna av er om ni har några frågor på

epost kmvigbg@gmail.com eller telefon 031-162731.

Stötta Museibutiken och köp en sommarpresent eller läsvärda böcker.

Medlemsrabatt 20% mot uppvisande av KMV:s medlemskort!

Köp gärna en vacker blomma på Aveny Blommor.

Medlemsrabatt 15% mot uppvisande av KMV:s medlemskort!

Höstens program mailas och skickas ut i slutet av augusti.

 

Vi önskar alla våra medlemmar en skön sommar!

bottom of page