top of page

Play: videokonst ur samlingen

23 april - 6 november


Rörlig bild har blivit en del av vår vardag. Filmer och klipp är idag ett viktigt uttryckssätt för människor att göra sig hörda och kommunicera med sin omvärld. Det är ett medium under ständig förändring, som fortsätter att öppna för nya perspektiv inom samtidskonsten.Rörlig bild har kommit att bli ett centralt inslag i den moderna västerländska konsten och bidragit till att vidga uppfattningen om vad konst kan vara. Mediets tillgänglighet har också medfört att många människor, från olika länder och samhällsskikt, har kunnat bli en del av det demokratiska samtalet. Internet och sociala medier har medfört nya möjligheter till att uppmärksamma orättvisor, av både lokal och global karaktär samt dela med sig av sina åsikter. Samtidigt som utvecklingen också har lett till ökad övervakning, exploatering och social kontroll.

Den här utställningen lyfter fram olika sätt att använda sig av rörlig bild som ett konstnärligt uttryck. Flera verk rör sig i gränslandet till andra uttrycksformer och kombinerar video med bland annat performance, animation och teckning. Magnus Wallin har arbetat med 3D animation och Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans arbetar med stop-motion teknik. Andra verk i utställningen lyfter fram frågor om representation och problematiserar bilden av att det endast finns en sanning. Jeannette Ehlers tar sig an det koloniala arvet i Norden och Meira Ahmemulić skildrar språk och tillhörighet i Sverige.

Möjligheten att producera och redigera videomaterial med relativt enkla medel samt mediets nära relation till tv och datorspel har även haft en stor inverkan på samtidskonstens uttryck. Den digitala tekniken har medfört en förändrad syn på både skapande och samlande av konst. Göteborgs konstmuseum började samla videokonst på 1990-talet och har sedan dess utökat samlingen kontinuerligt med nya videoverk från samtida nordiska konstnärskap.

I Play: videokonst ur samlingen får besökare nu för första gången en möjlighet att bekanta sig med denna del av museets samling i en större presentation. Utställningen erbjuder en inblick i de senaste 20 åren av videokonst från Göteborgs konstmuseum, samtidigt som den inbjuder till att reflektera över den rörliga bildens roll i det konstnärliga skildrandet av vår egen samtid.

Bild från videoverk: For those yet to be av Nastja Säde Rönkkö


Comments


bottom of page