top of page

Stenastiftelsens kulturstipendium 2021. Emanuel Röhss – Belly of the Beast

4 december 2021–20 mars 2022

Lördagen den 4 december öppnar Stenastiftelsens kulturstipendium 2021 – Emanuel Röhss. Utställningen visas i Stenahallen, med digital invigning på webbplats och i sociala medier. Mer information finns här

Monumental arkitektur, seismiska vågor och byggstenar från fiktiva världar. Göteborgs konstmuseum avslutar året med en storskalig installation av Emanuel Röhss där rörlig bild, ljud, ljus och scenografi omvandlar rummet.

Den 4 december öppnar en utställning på Göteborgs konstmuseum med konstnären Emanuel Röhss, mottagare av Stenastiftelsens kulturstipendium 2021 inom bild och form. I utställningen presenteras platsspecifika installationer och en essäfilm som nu möter publik för första gången. Presentationen hör till det mest omfattande projekt som Emanuel Röhss hittills har utfört för en separatutställning. Frank Lloyd Wrights mytomspunna byggnader i arkitekturstilen Mayan Revival i Los Angeles utforskas – såväl som arkitekturen från Jubileumsutställningen i Göteborg 1923.

Emanuel Röhss (f 1985) är utbildad på National College of Art & Design i Dublin, Akademin Valand i Göteborg, har en masterexamen i fri konst från Royal College of Arts i London och är numera verksam som konstnär i Los Angeles. Röhss arbetar ofta platsspecifikt och väljer material och medium beroende på projekt. Verken väver samman imaginära miljöer och fysiska platser, det förflutna och det framtida, fiktion och verklighet.

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur är en viktig aktör i Göteborgs kulturliv som ger en unik chans till nyproduktion och synlighet för konstnärer. I samband med stiftelsens 25-årsjubileum delas stipendiet ut till tre kulturutövare som får 300 000 kr vardera som syftar till att stimulera vidareutveckling. Sedan 1996 har stiftelsen delat ut 155 utbildningsstipendier till talangfulla personer som arbetar med bland annat konst, musik, teater, dans, litteratur, design och scenografi. Vidare har stiftelsen lämnat bidrag till många olika svenska forsknings- och kulturprojekt.

I anslutning till utställningen produceras även en omfångsrik katalog med längre personliga intervjuer och ett rikt bildmaterial för samtliga kulturstipendiater. Korta informationsfilmer med alla stipendiater visas i utställningen och ger ytterligare möjlighet till fördjupning.

Motiveringen lyder:

Konstnären Emanuel Röhss Emanuel Röhss utforskar rummets förmåga att skapa fiktion genom att förena arkitektur, ornament och visuell kultur. Den skapande processen pågår i mötet mellan skulptur, installation och rörliga bilder, men material och medium tillåts skifta beroende på platsens specifika förutsättningar. Dekorativa element lösgörs från byggnader eller filmiska sekvenser, återföds som scenografi och byggs om till nya världar. Med tvetydiga installationer förändras betraktarens upplevelse av omgivningen och ett gränsland upprättas, med plats för kulturens minnen och undermedvetna lager. För ett konstnärskap som transformerar rummet, tänjer perceptionens gränser och expanderar det konstnärliga uttrycket, tilldelas Emanuel Röhss stipendium för 2021 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.


Commentaires


bottom of page