top of page

Volontäreras sida

Bakgrund:

KMVs volontärgrupp består av medlemmar i KMV som vill engagera sig ytterligare i föreningen och i Göteborgs konstmuseums verksamhet. Engagemanget kan bestå i att du välkomnar medlemmar i Vänföreningen/besökare inför en aktivitet, prickar av på anmälningslistor och visar till rätta. Några gånger per termin brukar våra volontärer finnas till hands i entréhallen på Konstmuseet, vid t.ex. vernissage och andra publiktäta evenemang.

En annan volontärverksamhet som det kommer att finnas ett behov av under de kommande åren, är att förbereda för utflyttning genom att digitalisera våra egna dokument, ”vika hörn” till papperskonservatoriet eller sortera i material. Detta är en del av arbetet som behöver göras inför om- och tillbyggnationen av Göteborgs konstmuseum. Denna form av aktivitet har alltid uppskattats mycket då man får komma in bakom kulisserna på museet, och det är en annan värld än den vi får möta som besökare.

För att få bli volonär:

Du behöver vara medlem i KMV. Du behöver känna till museet, känna personalen, veta vad som pågår på museet samt veta att Göteborgs konstmuseums värdegrund bygger på grundläggande tankar om demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

Du behöver vara uppdaterad på KMVs program i stort, och på den aktiviteten du skall hjälpa till på i synnerhet.

Du behöver naturligtvis vara på plats i god tid. Du kommer att förses med all information du behöver för den aktivitet som du skall hjälpa till med.

I början av varje termin träffas vi på museet och pratar om hur terminen planeras och vi träffar personal på museet som volontärerna kommer att träffa under aktiviteterna.

 

Varmt välkomna i en mycket härlig och aktiv skara volontärer!

//Anna Wallin Hallgren, Verksamhetsledare i GKM

bottom of page